Politica de confidențialitate a LOGIT LTD

I. SUBIECTUL

Această Politică de confidențialitate, denumită în continuare „Politica de confidențialitate”,oferă informații despre modul în care LOGIT LTD, denumită în continuare „Furnizor”, „Controlor”,„noi” și/sau „pe noi”,proprietar/operator al site-ului web: https://call2all.eu/ denumit în continuare „Site-ul web”prelucrează (inclusiv, dar fără a se limita la colectarea și stocarea) date cu caracter personal ale persoanelor vizate de date cu caracter personal, cum ar fi utilizatorii site-ului web și serviciile Furnizorului, denumite în continuare „ Utilizator/i”„Dvs.” și/sau „Dvs.”precum și drepturile acestuia din urmă în acest sens.
Termenul „date cu caracter personal”, utilizat în Politica de confidențialitate are înțelesul care i-a fost dat în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumită în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” și/sau „GDPR”, și anume: „orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată a datelor” ”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin indicarea unui identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori specifici individului, fiziologic, genetic, mental, identitatea economică, culturală sau socială a acelui individ.”
Mai jos puteți găsi informații pe scurt despre:

 • Furnizor,
 • Autoritate de supraveghere competentă,
 • Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • Scopurile pentru care folosim datele personale,
 • Principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • Ce date personale colectăm,
 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal,
 • Accesul și transferul de date cu caracter personal și
 • Drepturi și garanții, pe care GDPR le oferă persoanelor vizate.
II. DETALII PRIVIND FURNIZOR

1. Nume: LOGIT LTD, UIC 204925447
2. Sediul social și adresa conducerii: 7000 Ruse, Str. Manastirishte 9B
3. Tel.: +359 887 269 666, e-mail: sales@call2all.eu
4. Înregistrarea în registrele publice: Registrul Comerțului la Agenția Registrului de la Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria.

III. DETALII ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE COMPETENTE

1. Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a Republicii Bulgaria
2. Adresa: 1592 Sofia, B-dul Prof. Tsvetan Lazarov nr.
3. Telefon: 02 915 3 518
4. Adresă de e-mail: kzld@cpdp.bg
5. Site: https://www.cpdp.bg/

IV. MOTIVE PENTRU COLECTAREA, PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrăm (inclusiv, dar fără a se limita la: colectarea și stocarea) datele dumneavoastră cu caracter personal numai în legătură cu activitățile noastre și în conformitate cu cerințele legii aplicabile, inclusiv Legea privind protecția datelor cu caracter personal din Republica Bulgaria și Regulamentul general privind protecția datelor.
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cel puțin unul dintre următoarele motive:

 • Consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Furnizorului față de Utilizator;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a face demersuri la solicitarea Utilizatorului înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta obligațiile legale ale Furnizorului;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime ale Furnizorului de a-și desfășura activitățile.
V. SCOPURI DE COLECTARE, PRELUCRARE ȘI PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Colectăm, prelucrăm și stocăm datele personale ale Utilizatorilor în legătură cu implementarea serviciilor noastre și comunicarea în legătură cu utilizarea site-ului web, precum și în următoarele scopuri:

 • Comunicarea și identificarea în executarea unui contract de servicii și a unui contract de vânzare (inclusiv în executarea unui contract relevant);
 • Comunicarea, identificarea, prelucrarea și executarea cererilor, comenzilor, solicitărilor, rezervărilor, achizițiilor de bunuri sau servicii (inclusiv pregătirea pentru încheierea unui contract, acceptarea comenzilor, expedierea mărfurilor, rezolvarea problemelor legate de anularea comenzilor, rezervări). , returnări de bunuri achiziționate, rambursări etc);
 • Îndeplinirea obligațiilor fiscale și a altor obligații legale;
 • scopuri contabile în legătură cu utilizarea serviciilor noastre;
 • Protecția intereselor noastre legitime în legătură cu îndeplinirea obligațiilor noastre față de autoritățile de stat și municipale (de exemplu: Agenția Națională de Venituri, Ministerul de Interne);
 • Protecția intereselor noastre legitime în legătură cu stocarea informațiilor în scopul protecției împotriva pretențiilor legale sau fiscale și în scopul îmbunătățirii prezentării Site-ului;
 • Protecția securității informațiilor site-ului;
 • Informații statistice despre utilizarea Site-ului;
 • Furnizarea de conținut publicitar conform intereselor Utilizatorului;

Dacă o persoană vizată refuză să ne furnizeze unele sau toate datele personale necesare pentru scopul relevant menționat mai sus, este posibil să nu putem oferi serviciul relevant (de exemplu, pentru a îndeplini un contract cu Utilizatorul relevant) sau pentru a ne conforma cerințele legale relevante (de exemplu, pentru a permite persoanei vizate să își exercite drepturile conform GDPR).

VI. PRINCIPII DE COLECTARE, PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR PERSONALE

Respectăm următoarele principii atunci când colectăm, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • legitimitate, bună-credință și transparență;
 • limitarea scopurilor prelucrarii;
 • limitarea perioadei de păstrare în vederea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate datele;
 • minimizarea datelor în curs de prelucrare;
 • acuratețea și actualitatea datelor;
 • integritatea și confidențialitatea în prelucrarea datelor și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
VII. DATE PERSONALE

Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale Utilizatorilor în următoarele scopuri și pentru următoarele motive:

 • Datele dumneavoastră personale (nume și prenume, număr de telefon și adresa de e-mail), precum și alte date pe care ni le furnizați în mod voluntar, în scopul prelucrării solicitărilor dumneavoastră, a furnizării de propuneri de servicii și a furnizării de servicii de către noi, la dorință exprimate de dumneavoastră, inclusiv comunicarea cu dumneavoastră în acest sens, și pe baza luării de măsuri la cererea dumneavoastră pentru posibila încheiere a unui contract, executarea unui contract la care sunteți parte sau consimțământul pentru prelucrarea furnizată de dumneavoastră;
 • • Datele dumneavoastră personale (nume și prenume, număr de telefon și adresa de e-mail) și informații legate de plată și modalități de plată selectate în scopul emiterii și trimiterii documentelor contabile/fiscale (facturi) în legătură cu serviciile pe care le utilizați, inclusiv comunicare cu dvs. în acest sens și pe baza luării de măsuri la cererea dumneavoastră pentru posibila încheiere a unui contract, executarea unui contract la care sunteți parte sau îndeplinirea obligației noastre legale;
 • Adresa dvs. IP, setările browserului și limba preferată, paginile vizitate și acțiunile întreprinse pentru a trimite notificări Push, dacă doriți să le primiți;
 • Adresa dumneavoastră IP, paginile vizitate, în scopuri de securitate a informațiilor;
 • Alte date care pot fi solicitate în anumite cazuri sau legate de furnizarea de servicii către Utilizatori de către noi, inclusiv necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (de exemplu, data nașterii, semnătura, Numărul de identificare personală) sau alte date pe care Utilizatorii decid să le dea în mod voluntar împărtășiți cu noi și, pe baza executării unui contract la care sunteți parte, consimțământul pentru prelucrarea furnizată de dvs. sau respectarea obligației noastre legale.
   •  

Folosim cookie-uri pe site, care sunt fișiere mici, descărcate pe computerul dumneavoastră pentru a vă îmbunătăți experiența ca utilizatori ai site-ului. Puteți găsi mai multe informații în acest sens pe pagina noastră specială privind politica cookie-urilor aici.
Nu procesăm și nu colectăm de la Utilizatori categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu: date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, date genetice sau biometrice, precum și date privind viața sexuală și orientarea sexuală a persoanei vizate).
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv pe profilare.
De obicei, primim date cu caracter personal direct de la persoana vizată. Cu toate acestea, este posibil să se obțină date cu caracter personal de la alte persoane, cum ar fi: alți angajați, din cadrul companiei în care lucrează persoana vizată, precum și din surse accesibile publicului precum Registrul Comerțului și Registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ la adresa Agenția pentru intrări în Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria.

VIII. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Reținem datele personale ale Utilizatorilor pe o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru îndeplinirea scopului respectiv de prelucrare sau a perioadei stabilite legal, după caz. De exemplu:

 • datele personale furnizate de dumneavoastră la completarea formularului de contact vor fi păstrate până la îndeplinirea cererii sau la satisfacerea întrebării în legătură cu care ne-ați contactat, precum și pentru maximum un an după aceea pentru statistici și analize de marketing;
 • datele personale ale clienților noștri prelucrate în legătură cu contractele încheiate între noi și Utilizatorul respectiv, vor fi păstrate pe o perioadă de maximum zece ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care contractul este raportat fiscal;
 • datele personale ale clienților noștri prelucrate în legătură cu emiterea documentelor fiscale (facturi) vor fi păstrate pe o perioadă de maximum zece ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care documentul este raportat în scopuri fiscale;
 • datele personale ale partenerilor/furnizorilor noștri prelucrate în legătură cu contractele încheiate între noi și respectivul partener/furnizor vor fi păstrate pe o perioadă de maximum zece ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor acestui an în care se raportează contractul în scopuri fiscale;
 • datele personale ale participanților la procedurile de recrutare și selecție vor fi păstrate pe o perioadă de cel mult șase luni de la data finalizării definitive a procedurii de recrutare/selecție la care participă persoana vizată, respectiv după expirarea termenului contestând procedura în cauză, cu excepția cazului în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru păstrarea datelor sale cu caracter personal pe o perioadă mai lungă, caz în care persoana vizată are dreptul în orice moment și fără a prezenta niciun motiv pentru a-și retrage consimțământul.
   •  

Perioada de reținere depinde, printre altele, de durata raportului juridic care a apărut între noi și Utilizatorul respectiv, precum și de scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. În cazul în care există o eventuală reclamație sau răspundere legală, aceste termene vor fi prelungite în mod corespunzător. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului (de exemplu: în cazul datelor cu caracter personal furnizate de terți pentru marketing direct), stocăm aceste date personale atâta timp cât avem consimțământ valid pentru prelucrarea acestora. După expirarea termenelor de mai sus, avem grija necesară pentru a șterge și/sau distruge datele dumneavoastră cu caracter personal relevante fără întârzieri nejustificate.
După expirarea termenelor de mai sus, avem grija necesară pentru a șterge și/sau distruge datele dumneavoastră cu caracter personal relevante fără întârzieri nejustificate.

IX. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE TERȚI

În principiu, datele personale ale Utilizatorilor pe care îi prelucrăm sunt disponibile pentru angajații, reprezentanții și partenerii noștri care au nevoie de ele pentru a îndeplini obligațiile legale și/sau pentru a îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu: furnizarea unui serviciu în baza unui contract cu un Utilizator). În acest sens, este posibil, la discreția noastră și în conformitate cu cerințele GDPR, să transferăm toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cum ar fi contabili, consultanți profesioniști, inclusiv avocați (în scopuri financiare și contabile), și servicii administrative, platforme cloud pentru prelucrarea/stocarea datelor (în scopul serviciilor organizaționale, de exemplu: stocarea și prelucrarea contractelor cu utilizatorii platformelor cloud pentru o mai mare securitate), companii care furnizează servicii poștale (în scopul serviciului organizatoric al nostru activitate, de exemplu: trimiterea de contracte pe suport de hârtie către Utilizatori), furnizori de servicii IT, administrare de sistem, servicii de marketing (în scopul asigurării unei lucrări mai fiabile și de calitate a Site-ului și a unei prelucrări mai sigure a datelor), furnizori terți de servicii de stocare (adică co-societăți de găzduire) (în scopul îndeplinirii contractelor cu Utilizatorii).
În baza legii aplicabile sau la cererea autorităților publice, toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția autorităților publice. Nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara Comunității Economice Europene sau către organizații internaționale.
Nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara Comunității Economice Europene sau către organizații internaționale

X. DREPTURILE SUBIECȚILOR DATELOR

În orice moment, în timp ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și sub rezerva restricțiilor stabilite în legea aplicabilă, dumneavoastră, persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces - aveți dreptul de a solicita informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și de a accesa și copia datele dumneavoastră cu caracter personal; în cazul în care solicitați mai mult de o copie a acestor date personale ale dumneavoastră, vi se poate cere să plătiți o taxă pentru fiecare copie suplimentară;
 • Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita ca informațiile dumneavoastră personale să fie rectificate dacă credeți că sunt inexacte sau incomplete. Vom face astfel de rectificări/corectări fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul de a fi șters/uitat – în anumite circumstanțe (de exemplu: datele personale relevante nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal ale dumneavoastră pentru care există nici un alt temei legal pentru prelucrare) puteți solicita ca datele dumneavoastră personale pe care le procesăm să fie șterse din registrele noastre/baza noastră de date fără întârzieri nejustificate. În anumite cazuri, este posibil să refuzăm să ștergem astfel de date cu caracter personal ale dumneavoastră (de exemplu: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta o anumită obligație legală sau pentru a stabili, exercita sau proteja pretenții legale);
 • Dreptul la limitarea prelucrării – atunci când sunt îndeplinite anumite condiții (de exemplu: prelucrarea anumitor date cu caracter personal este ilegală, dar nu doriți ca aceste date să fie șterse), aveți dreptul de a solicita o restricție asupra modului în care datele dvs. personale este prelucrat;
 • Dreptul la portabilitate – atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate de dumneavoastră și procesate automat, aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să vă fie transferate într-un mod structurat, utilizat pe scară largă și adaptat la un format care poate fi citit automat și să fie transferat altui operator de date cu caracter personal, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul de a vă opune – aveți dreptul, în orice moment, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite scopuri, caz în care vom înceta utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul specific, cu excepția cazului în care avem motive legitime preferențiale pentru aceasta. (de exemplu: aveți dreptul, în orice moment, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, caz în care vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri fără întârzieri nejustificate);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării automate, inclusiv profilării – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilarea, și aveți, de asemenea, toate drepturile care apar pentru dvs. în cazul în care sunteți supus consecințelor legale ale unei astfel de prelucrări;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare – în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului, aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.
   •  

În cazul în care, la solicitarea unui Utilizator, ștergem datele sale personale din baza noastră de date, vom stoca doar informațiile care pot fi necesare pentru a ne proteja interesele legitime sau pentru autoritățile publice.
Aveți dreptul de a solicita să vă informăm cu privire la toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal pentru care au fost solicitate rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării. Putem refuza să furnizăm aceste informații dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita un efort disproporționat.
În cazul în care ni se cere să transferăm date cu caracter personal către un alt operator, să rectificăm sau să ștergem datele cu caracter personal, să restricționăm sau să încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal, să furnizăm informații despre destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal, pentru care rectificare , s-a solicitat ștergerea sau restricționarea prelucrării sau pentru a oferi acces la datele cu caracter personal, iar în caz de îngrijorări cu privire la identitatea Utilizatorului solicitat, putem solicita mai întâi informații suplimentare pentru a verifica identitatea persoanei vizate în cauză.
În cazul în care există o terță parte în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal căreia i-au fost transferate toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal (așa cum se prevede în Partea IX de mai sus), toate solicitările de mai sus vor fi transmise acestui terț.
Exercitarea drepturilor de mai sus este gratuită pentru Utilizatori, cu excepția cazului în care solicitările formulate sunt vădit nefondate sau excesive. Într-un astfel de caz, putem fie să impunem o taxă rezonabilă pentru executarea cererii, fie să refuzăm să luăm măsuri în legătură cu cererea.
Utilizatorii își pot exercita drepturile de mai sus contactându-ne prin e-mail la: team@logit.bg

XI. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate în mod legal sau că vreunul dintre drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal la care se face referire în Partea III de mai sus a Politicii de confidențialitate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita protecția drepturilor dumneavoastră în instanță.
În cazul în care Site-ul Web conține link-uri către alte site-uri web, vă recomandăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate/politicile de protecție a datelor cu caracter personal ale acestor alte site-uri web, deoarece atunci când vizitați aceste pagini, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de site-urile web în cauză, prelucrare care nu este acoperită de Politica noastră de confidențialitate.
Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate la discreția noastră și atunci când considerăm că este cazul.

Scroll to Top

  Връзка с нас